Klubová a speciální výstava retrívrů 9. a 10.5.2015

05.06.2015 13:01

Na Klubové výstavě KCHLS v Humpolci 9.5.2015 slavila velký úspěch naše mladá fenečka Fleur-de-lis Dominus Moravia, kterou máme ve spoluvlastnictví s Hankou Tamášovou. Ve třídě dorostu skončila na prvním místě s oceněním Velmi nadějná 1 a ze všech přítomných plemen byla vybrána jako nejkrásnější dorostenec výstavy - BIS PUPPY!

Comtessa Dominus Moravia ve třídě otevřené získala ocenění Výborná.

Na speciální výstavě retrívrů 10.5.2015 tamtéž získala Flérka ve třídě dorostu ocenění Velmi nadějná 2 a Tesska ve třídě otevřené Výborná 4 ve velmi početném poli zúčastněných fen. Gratulujeme a děkujeme za krásnou prezentaci našich fenek.