Tady bydlíme

 

 

Poblíž Hodonína v nivě řeky Moravy leží obec Rohatec. Rohatec leží na okraji vinařské slovácké oblasti a pěstování vína zde má dlouholetou tradici, kolem obce je rozseto mnoho vinic. Každé jaro se tu také koná v dubnu tradiční košt vína, na který se sjíždí vinaři z celého okolí. Na svátek sv. Bartoloměje, 24.srpna, se v Rohatci slaví tradiční slovácké hody.

Celou jižní částí rohateckého katastru protéká řeka Morava. Vlastní tok řeky Moravy vstupuje do Rohateckého katastru od Strážnice neupravovaným územím s několika zákruty tvořící meandry. Dále pokračuje regulovaným úsekem přes Rohatec k Hodonínu. V úseku mezí Rohatcem Kolonií a Hodonínem tvoří hranici mezi Českou a Slovenskou republikou. V minulém století prodělala řeka řadu významných změn.

 

 

 

Dnes je úsek řeky Moravy od Strážnice po Rohatec, zasahující podstatnou část rohateckého katastru, unikátní přírodní rezervací. Spolu s přilehlými lužními lesy je významným prvkem přírodního bohatství v okolí Rohatce. Celý úsek je také hojně využíván turisty na malých plavidlech a v úseku od hodonínského jezu po Soboňky (11 km) v letních měsících projíždí výletní loď. Postupně se opravuje Baťův kanál, kterým bude možno z Moravy od Hodonína přes Rohatec projíždět až do Napajedel. V současnosti je Baťův kanál splavný až po plavební komoru v Petrově.

Dolnomoravský úval, jehož je Rohatec součástí,  je také vstupní branou do tak zvané Moravské Sahary (písečná step)  - oblasti s dýnovými navátými pískovinami. Nad nížinou k severozápadu vystupuje mírně zvlněná oblast zvaná Dúbrava s dubovými a borovými lesy.